Základní informace

Publikoval on June 16, 2014 in Irsko | 1 comment

Základní informace

Irsko je hned po Velké Británii druhým největším ostrovem Britských ostrovů. Rozlohou zaujímá 70 273 km2. Břehy Irska na východě omývá Irské moře, na jihu moře Keltské a ze západu Atlantský oceán.

Na Irském ostrově se nachází Irská republika, která zabírá přibližně pět šestin ostrova, a Severní Irsko, které je součástí Spojeného království Velké Británie. Irská republika, která se také shodně nazývá jako ostrov – Irsko, je nezávislou parlamentní republikou.

Irsko se osvobodilo z nadvlády Britů v prosinci 1922, avšak Irská republika, jak ji známe v dnešní podobě, vznikla 29. prosince 1937. Hlavním městem Irska je Dublin, ve kterém žije 527 tisíc obyvatel. Celkem v Irsku žije čtyři a půl milionu obyvatel.

Území Irska se dělí na čtyři provincie – Connacht, Leinster, Munster a Ulster. Tyto provincie se dále dělí na celkem 32 hrabství, z čehož 6 hrabství Ulsteru je pod správou Velké Británie a tvoří tak Severní Irsko.

Jazyk

V Irsku jsou povoleny dva úřední jazyky – irština a angličtina. Obyvatel mluvících irsky je však méně. Ze sčítání lidu v roce 2006 vyplynulo, že irsky mluví 39 % obyvatel. Zbytek komunikuje v angličtině. Mnohé nápisy a silniční značení je v zemi dvoujazyčné. Avšak většina veřejných vyhlášek a novin je psána v angličtině.

1 Comment

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.