Severní Irsko

Severní Irsko je součástí ostrova Irsko a nachází se v jeho severovýchodní části, avšak státností patří k Spojenému království Velké Británie a Severního Irska. Země má rozlohu 13 843 km2 a žije v něm 1,7 milionu obyvatel.

Hlavním městem Severního Irska je jeho největší město Belfast. Státní území se skládá z šesti hrabství – Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry a Tyrone, které se však pro správní účely nepoužívají. Nyní se Severní Irsko dělí na 26 okresů, které mají odlišné hranice než zmíněná hrabství.

V Severním Irsku má městský státu pouze pět měst, kterými jsou Armagh, Belfast, Derry, Lisburn a Newry.

V historii stejně jako celé území Irska bylo osídleno Kelty, kteří se během 5. století začali stěhovat do severních oblastí Británie. Mezi 9. a 11. století ostrov ničivě vyplenily vikinské nájezdy. V roce 1922 se od Velké Británie osamostatnila Irská republika, šest severovýchodních hrabství Irska se odmítlo připojit k nově vzniklé Irské republice a tak vzniklo Severní Irsko jako součást Spojeného království Velké Británie a Irska.

Irská republika dodnes oficiálně neuznala existenci a suverenitu Severního Irska. Panuje zde napjatá situace, která eskalovala teroristickými činy militantních skupin z obou táborů. V roce 1998 bylo Belfastskou smlouvou vyhlášeno příměří, které bývá oběma stranami občasně přerušováno.

Severní Irsko má na svém území mnoho historicky cenných sakrálních památek. Křesťanství zde lidé znali již v 5. století našeho letopočtu. O jeho propagaci se zasloužil svatý Patrik, po němž zde zbyl kostel v Armangu. Významné je také staré sídliště Mount Sandel z období 7 000 let před naším letopočtem, které se nachází nedaleko obce Coleraine.

Milovníkům městské architektury se bude líbit hlavní město Belfast, ve kterém se snoubí mnoho architektonických stylů. Mnoho staveb pochází z viktoriánské éry, jako je například krásná budova Královské univerzity v Belfastu.

I přes četné nepokoje, které Belfastem před několika lety vládly, město se vrací do své původní podoby, získává si zpět svou kulturní identitu a láká turisty na mnohé turistické atrakce, kterými jsou muzea nebo největší suchý lodní dok na světě, ve kterém byl postaven Titanic.