Politický systém a hospodářství

Publikoval on June 24, 2014 in Politický systém | Comments Off on Politický systém a hospodářství

Politický systém a hospodářství

Vládu v zemi má na starost dvoukomorový parlament s dolní a horní komorou. V senátu zasedá 60 členů, zatímco v poslanecké sněmovně je členů 166. Parlament sídlí v budově Leinster House v Dublinu. V čele země stojí prezident, který je do úřadu volen na sedmileté funkční období a stejně jako v České republice může souvisle vykonávat funkci pouze ve dvou volebních obdobích následujících za sebou.

Hospodářství

Na počátku 20. století bylo Irskou chudou zemí. Mnoho obyvatel emigrovalo hlavně do Spojených států amerických a Kanady. V rámci ochrany svého domácího trhu Irsko úspěšně zavedlo v 50. letech 20. století ekonomii protekcionismu. V roce 1973 se země připojila k Evropskému společenství a následně v 80. letech zahájila vláda rozsáhlé ekonomické reformy, na které navázala liberální ekonomická politika. V rámci podpory investic a hospodářského růstu v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie Irsko významně snížilo daně, což vedlo k výrazné ekonomické prosperitě mezi roky 1995 – 2007. Irsku tak bylo po vzoru rychle rostoucích asijských zemí přezdíváno keltský tygr. Období rychlé expanze přerušila až v roce 2008 ekonomická krize.

I přes zpomalení hospodářského růstu si drží Irsko vysoký životní standard. V hodnocení indexu lidského rozvoje je Irsko na sedmém místě. Stejně tak je země výborně hodnocena za vzdělávací systém, politickou svobodu, lidská práva a svobodu tisku.