Politický systém a hospodářství

Politický systém a hospodářství

Vládu v zemi má na starost dvoukomorový parlament s dolní a horní komorou. V senátu zasedá 60 členů, zatímco v poslanecké sněmovně je členů 166. Parlament sídlí v budově Leinster House v Dublinu. V čele země stojí prezident, který je do úřadu volen na sedmileté funkční období a stejně jako v České republice může souvisle vykonávat funkci pouze ve dvou volebních obdobích následujících za sebou.

Číst více